مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد جواد
نام خانوادگی:حسنی
پست الکترونیک:m.javadhasani@yahoo.com
تلفن همراه:09127466809
آدرس وب سایت:http://hasani-hadith.blogfa.com/
تخصص ها:علوم حدیث ، فقه و اصول ، سایر