سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده حدیث حوزه 
پژوهشگر 
1391/11/25 
1396/04/01 
تالیف مقالات 
همکاری 
دبیرخانه جشنواره علامه حلی 
داور 
1392/09/13 
1393/04/01 
ارزیابی مقالات علوم حدیثی 
همکاری 
معاونت تهذیب حوزه علمیه قم 
مصاحبه  
1393/07/01 
1393/07/05 
مصاحبه ورودی دوره تربیت مربی صحیفه سجادیه و نهج البلاغه 
اداری 
مرکز تخصصی علوم حدیث 
مدیر پژوهش و آثار 
1391/06/01 
1395/02/15 
نظارت و مشاوره در پژوهش های حدیثی 
تدریس 
معاونت تهذیب حوزه 
مدرس 
 
 
علوم و معارف حدیث 
تدریس 
مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم 
مدرس 
1393/06/15 
1396/03/15 
تاریخ حدیث 
همکاری 
بیست هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب 
عضو کمیته ارزشیابی 
1394/02/10 
1394/02/26 
ارزشیابی آثار بخش بین الملل  
همکاری 
اولین جشنواره حدیثی آیت الله بروجردی 
داور 
1394/10/01 
1394/11/15 
ازریابی آثار  
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه 
کارشناس و پژوهشگر 
1394/08/01 
1396/07/01 
نیازسنجی دانش حدیث 
همکاری 
اولین جشنواره حدیثی ثقۀ الاسلام کلینی 
داور 
1394/12/25 
1395/02/20 
ارزیابی آثار  
اداری 
پژوهشکده حدیث حوزه 
مدیر 
1395/02/15 
1396/04/01 
مدیریت پژوهشکده 
همکاری 
بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب 
ارزیاب 
1395/02/07 
1395/02/25 
ارزیابی کتب بخش بین الملل 
اداری 
مرکز تخصصی حدیث حوزه 
مسوول دبیرخانه جشنواره 
1395/10/10 
1395/11/20 
دومین جشنواره حدیثی آیت الله بروجردی ره 
همکاری 
انجمن حدیث حوزه 
عضو فعال و پیوسته 
1392/07/12 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
عضویت در انجمن 
تدریس 
مدرسه امام محمد باقر علیه السلام 
مدرس 
1395/11/25 
1396/03/06 
روش تحقیق مقدماتی 
همکاری 
اولین جشنواره علامه حلی استان لرستان 
داور 
1395/11/19 
1396/07/20 
ارزیابی آثار 
همکاری 
سی امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 
عضو کمیته ارزشیابی 
1396/01/24 
1396/02/23 
ارزشیابی آثار بخش بین‌الملل 
همکاری 
دومین جشنواره حدیثی آیت‌الله بروجردی 
مسئول دبیرخانه 
1395/10/25 
1395/11/14 
برگزاری جشنواره 
اداری 
مرکزتخصصی حدیث حوزه 
معاون پژوهش 
1395/06/20 
1395/11/20 
پیگیری و اجرای برنامه های پژوهشی  
همکاری 
مجله علوم و معارف قرآن و حدیث 
ارزیاب 
1395/04/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
ارزیابی مقالات 
تدریس 
مدرسه امام محمد باقر علیه السلام 
مدرس 
1396/10/02 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
روش مقاله نویسی 
همکاری 
نشریه دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 
سردبیر و مدیر اجرایی 
1396/11/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
سردبیر و مدیریت اجرایی فصلنامه