حدیث شیعه در گستره حکومت مشعشعیان
75 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: نویسنده
تاریخ دفاع: 1394
حکومت‌های شیعی بستر مناسبی برای تلاش‌های علمی و حدیثی هستند و حکومت سادات مشعشعی از این قاعده مستثنی نیست. آل ‌مشعشع در گستره زمانی قرن‌های نه تا دوازده (845-1176) در غرب خوزستان کنونی به مرکزیت حویزه(هویزه) حکومت می‌کردند. این حوزه در دوره کوتاهی توانست دانشمندان بزرگی تربیت کند که با تالیفات و آراء ویژه خود در سیاست، فرهنگ، علم و به‌خصوص حدیث و علوم حدیثی تأثیر فراوانی برجای گذارند. این نوشتار به فعالیت‌های حدیثی مرتبط با حکومت آل مشعشع و رویکرد و تعامل حاکمان این دولت با عالمان منطقه و روش حدیث‌پژوهی محدثان این منطقه می¬پردازد. گرایش‌های حاکم بر این جریان علمی- حدیثی مانند اخباری¬گری و غلو نیز مورد توجه این تحقیق خواهد بود. شناسایی و معرفی حرکت علمی و حدیثی در گستره حکومت مشعشعیان برای اولین بار گزارش شده است. برای شناخت فعالیت‌های حدیثی در این دوره لازم است فهرست و ترجمه دانشمندان، آثار، کتابخانه‌ها، مدارس، حلقه‌های حدیثی، خاندان‌ها و ارتباط با حوزه‌های دیگر بررسی شود.